Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

THỨ SÁU, 21/01/2022 17:16:04

Chiều 21.1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương triển khai công tác năm 2022.


Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ với phương châm “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Thực hiện tốt việc đôn đốc, thẩm định các đề án, báo cáo trước khi trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm về chất lượng nội dung, quy trình, thể thức, thời gian và đúng thẩm quyền. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị...

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm nội quy, quy chế, nguyên tắc quản lý, phẩm chất đạo đức, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh...

Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 59 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 95%), trong đó có 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 6 trong tổng số 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 86%), trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu