Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật

THỨ BẢY, 09/02/2019 14:53:33

Trong năm 2018, ngành kiểm sát Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018) và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống của ngành"
Ngay từ đầu năm, hai cấp kiểm sát trong tỉnh đã đề ra và triển khai nhiều biện pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Ngành chú trọng mở rộng nguồn quản lý tố giác, tin báo về tội phạm, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của lãnh đạo đối với cán bộ, kiểm sát viên về nghiệp vụ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ nên chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt. Ngành đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao. Toàn tỉnh không để xảy ra oan người vô tội, không có trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội hoặc tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. 

Năm 2018, việc "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật" được xác định là nhiệm vụ đột phá của ngành. Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn khâu công tác còn nhiều hạn chế hoặc kết quả chưa tốt của năm cũ làm nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Do thực hiện tốt các giải pháp đề ra nên nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành. 

Năm qua, việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của ngành, không có khiếu kiện đông người, phức tạp. Qua nắm tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp, ngành kiểm sát hai cấp đã phát hành 5 kiến nghị, 17 yêu cầu đối với các cơ quan tư pháp cùng cấp và được tiếp thu thực hiện. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các đơn thư tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình tại cơ sở.

Ngành kiểm sát tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Viện KSND tối cao và cấp ủy địa phương, đổi mới biện pháp quản lý điều hành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện đoàn kết nội bộ. Ngành tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ, nội vụ, chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ đột phá. Hằng tháng Viện KSND tỉnh tổ chức giao ban trực tuyến hai cấp nhằm đánh giá kết quả, xác định những hạn chế, yếu kém để đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.  

Trong năm, ngành đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các bước rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, cán bộ cả hai giai đoạn (2016-2021 và 2021-2026) theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Viện KSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngành tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo hai cấp, cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Viện KSND tỉnh và bổ nhiệm kịp thời các chức danh tư pháp. Đến nay có 10 trong tổng số 12 Viện trưởng Viện KSND cấp huyện không là người địa phương. Không có cán bộ lãnh đạo, quản lý nào giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ tại một địa phương, đơn vị.

Với quyết tâm chính trị cao cùng những cố gắng trên, năm 2018, ngành kiểm sát tỉnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của Viện KSND tối cao và Quốc hội giao. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 98,94% (vượt 8,94%). Không có trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Xác định 178 vụ án trọng điểm, đạt tỷ lệ 12,54% (vượt 4,54%). Giải quyết án giai đoạn truy tố đạt 99,92% (vượt 4,92%). Tỷ lệ kháng nghị án dân sự đạt 81,8% (vượt 1,8%), án hành chính 86,66% (vượt 6,66%).

 Những kết quả công tác năm 2018 của ngành kiểm sát tỉnh đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi trội của ngành kiểm sát tỉnh, năm 2018, Viện KSND tỉnh đã được tặng Cờ thi đua Viện KSND tối cao; 4 tập thể dẫn đầu khối thi đua của ngành kiểm sát; 4 tập thể, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện KSND tối cao.
PHẠM VĂN QUANG
Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu