Thanh Miện khởi sắc

THỨ TƯ, 14/02/2018 21:00:57

Năm 2017, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Miện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực.


Lãnh đạo huyện Thanh Miện kiểm tra mô hình lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tự động ở thôn Kim Trang Đông, xã Lam Sơn
Nhiều điểm nhấn

Đến nay, huyện Thanh Miện đã chuyển đổi được hơn 500 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây hằng năm cho giá trị kinh tế cao. Đây là huyện đầu tiên ứng dụng hệ thống tưới nước tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tiết kiệm chi phí, công lao động, tăng hiệu quả kinh tế. Toàn huyện hiện có hơn 170 ha rau màu được lắp đặt hệ thống tưới nước tiên tiến, nhiều vùng mang lại giá trị sản xuất từ 300-500 triệu đồng/ha/năm như vùng rau màu ở thôn Kim Trang Đông (xã Lam Sơn), các xã Phạm Kha, Tiền Phong, Hùng Sơn, Chi Lăng Nam... Năm qua, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thuỷ sản trên địa bàn đạt 1.219,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2016.

Lĩnh vực công nghiệp có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng trong năm đạt hơn 1.255,2 tỷ đồng (tăng 17,9%). Đến nay, huyện Thanh Miện đã thu hút được 7 dự án đầu tư vào 3 cụm công nghiệp (CCN) với tổng vốn đăng ký 2.225,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động địa phương. Năm2017, huyện đã thu hút được 2 dự án đầu tư vào CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang và CCN Cao Thắng với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy các CCN ở Thanh Miện đạt hơn 80%. Huyện tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Thanh Miện thành đô thị loại IV và xã Đoàn Tùng thành đô thị loại V; tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm như đường vành đai phía đông bắc thị trấn; các khu dân cư (KDC) tập trung mới; khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng khu du lịch sinh thái Đảo Cò...

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), năm qua các xã trên địa bàn huyện đã đạt 289/342 tiêu chí, tăng 25tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,05 tiêu chí. Toàn huyện có 9/18 xã đạt chuẩn NTM. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Huyện tích cực thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020". Đến nay, 100% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, có 80/92 thôn, KDC thực hiện chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, KDC; sáp nhập 29 chi bộ thôn, KDC, bảo đảm mỗi thôn có 1 chi bộ.

Hướng tới phát triển toàn diện

Những kết quả đạt được trong năm 2017 là nền tảng để Thanh Miện bước vào thời kỳ phát triển nhanh và toàn diện. Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm tạo bước chuyển biến về mọi mặt.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng; duy trì và mở rộng hệ thống tưới nước tiên tiến cho các vùng sản xuất chuyên canh rau màu... Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 2%; công nghiệp tăng 18,6%; xây dựng tăng 12,9%; dịch vụ tăng 12,5% so với năm 2017. Để làm được điều này, huyện tích cực thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Thanh Miện trở thành đô thị loại IV, xã Đoàn Tùng thành đô thị loại V vào năm 2020.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện phấn đấu trên 90% số làng, KDC văn hóa; 93% số hộ trở lên đạt gia đình văn hóa; 70% số cơ quan văn hoá. Nâng cao chất lượng hoạt động khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò. Phấn đấu có thêm 2-3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, lao động, việc làm. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và "Công tác dân số trong tình hình mới".
TRẦN VĂN QUÂN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu