Thanh Miện: 205 mô hình điển hình về an ninh trật tự

THỨ BA, 03/12/2019 09:13:09

​Đến nay, huyện Thanh Miện đã xây dựng 205 mô hình điểm về an ninh trật tự (ANTT).

Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, thực hiện các giải pháp phù hợp để phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Một số mô hình tiêu biểu như "Dòng họ hiếu học về ANTT" ở các xã Diên Hồng, Cao Thắng; "Trường học an toàn về ANTT" tại Trường THPT Thanh Miện II, "Họ đạo an toàn về ANTT" tại xã Phạm Kha...

Thời gian tới, huyện yêu cầu các địa phương tùy thuộc vào điều kiện, đặc thù riêng, khuyến khích các đoàn thể thành lập mô hình này phù hợp, góp phần bảo đảm ANTT chung trong toàn huyện.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu