Thành lập bộ phận giám sát sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đầu tiên trong cả nước

THỨ SÁU, 02/02/2018 16:37:56

Sáng 1.2, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh ra mắt Bộ phận giám sát và giám định chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).


Bảo hiểm Xã hội tỉnh là đơn vị đầu tiên của toàn quốc thành lập được Bộ phận giám sát và giám định chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc thành lập được bộ phận này.
Bộ phận giám sát và giám định chi khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu chi của các cơ sở y tế khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Giám sát tình hình sử dụng quỹ BHYT nhằm phát hiện các bất thường về chi phí khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế; phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp ngăn chặn phù hợp. Đối với cơ sở y tế có số chi bất thường trong tháng, BHXH tỉnh sẽ nhắc nhở và yêu cầu điều chỉnh lại. Nếu các cơ sở liên tiếp có nhiều tháng chi bất thường, BHXH sẽ dừng việc thanh toán các khoản này.

Việc thành lập bộ phận giám sát và giám định ở BHXH tỉnh nhằm nâng cao khả năng kiểm soát chi quỹ BHYT, tránh bị trục lợi, sử dụng lãng phí để bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo số liệu của BHXH tỉnh, năm 2017 tỉnh ta có chi phí khám, chữa bệnh BHYT cao thứ 5 toàn quốc và quỹ BHYT đã bị âm hơn 565 tỷ đồng (quỹ khám, chữa bệnh cả năm hơn 1.367 tỷ đồng nhưng thực tế đã chi hơn 1.933 tỷ đồng).
 
DANH TRUNG

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu