Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin

THỨ SÁU, 12/01/2018 16:10:34

Sáng 12.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của bộ cho Sở TTTT
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2018, Sở TTTTtiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưuquản lý nhà nước về TTTT. Tích cực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai các chương trình phát triển thông tin phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Ngành tiếp tục thực hiện kế hoạch, đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; tham mưu điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông...

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả ngành TTTT đã đạt được trong năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TTTT cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực TTTT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về TTTT. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động TTTT đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân...

Nhân dịp này, Sở TTTT đã được Bộ trưởng TTTT tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.
LAN NGUYỄN

        

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu