Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật tình trạng thủ tục hành chính lên mạng

THỨ SÁU, 15/06/2018 10:58:42

Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai áp dụng phần mềm "một cửa" điện tử cho các phòng, đơn vị thuộc sở liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết TTHC phải cập nhật tình hình giải quyết hồ sơ trên phần mềm trực tuyến. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận "một cửa" thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ được cung cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bao gồm một mã số hồ sơ điện tử. Sử dụng mã này, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu tình hình hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào trang http://dichvucong.haiduong.gov.vn.
VT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu