Sẽ có từ 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 1

THỨ TƯ, 03/01/2018 08:35:44

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 1, các khu vực trong tỉnh có khả năng chịu ảnh hưởng của từ 3-5 đợt không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường.

Các đợt rét đậm sẽ kéo dài, tập trung vào giữa và cuối tháng. Nhiệt độ cao nhất tháng từ 23-25 độ C, thấp nhất từ 8-10độ C. Tổng lượng mưa phổ biến từ 15-25 mm.

Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại, mực nước trung bình tháng từ 0,7-0,8 m. Trong tháng sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 2-6.1, đợt2 từ ngày 16-19.1 với đỉnh triều cao nhất tại Bá Nha (sông Gùa) từ 1,6-1,7 m.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu