Phối hợp vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm

THỨ SÁU, 09/02/2018 12:00:28

UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phấn đấu trong năm 2018, xây dựng điểm vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã ...

Theo kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phấn đấu trong năm 2018, xây dựng điểm vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã; trên 90% số thành viên, đoàn viên, hội viên của các hội, đoàn thể được phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đến năm 2019, 100% cấp thôn, xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP. Có từ 70% trở lên số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số HTX, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí ATTP.

Đến năm 2020, tất cả các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký và có trên 70% số hộ, 100% số HTX, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 100% số huyện, xã triển khai mô hình vận động và giám sát bảo đảm ATTP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, 2 đơn vị phối hợp thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các cấp do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập huấn, phổ biến kiến thức ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện.

HOÀNG NGÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu