Phát hành 20.000 tờ gấp tuyên truyền về dự án nhà máy xử lý rác thải

THỨ SÁU, 15/03/2019 11:17:37

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng biên soạn, phát hành 20.000 tờ gấp tuyên truyền về dự án nhà máy xử lý rác thải.


Tờ gấp tuyên truyền về triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng)
20.000 tờ gấp tuyên truyền về triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng) đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng biên soạn, phát hành đến cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Lương Điền và một số xã lân cận.

Tờ gấp in màu với khổ nhỏ 10 x 20,5 cm. Trong đó nêu rõ sự cần thiết triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền, mục tiêu, vị trí và công nghệ của dự án; căn cứ pháp lý để triển khai dự án. Nội dung tờ gấp nêu rõ dự án đã tuân thủ, thực hiện bảo đảm khoảng cách an toàn theo đúng quy định hiện hành...
THU MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu