Người lao động Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam hiến máu tình nguyện

THỨ BẢY, 16/06/2018 14:12:30

Buổi hiến máu tình nguyện có 56 người tham gia đăng ký, thu được 40 đơn vị máu.


Người lao động Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam hiến máu tình nguyện
Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức cho cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam (KCN Cẩm Điền – Lương Điền) hiến máu tình nguyện. Có 56 người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 40 đơn vị máu. 

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu nhận được 227 đơn vị máu của cán bộ, nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp trong toàn tỉnh.
VIỆT QUỲNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu