Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên internet

THỨ SÁU, 15/06/2018 17:14:48

Sáng 14.6, Sở TTTT tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tên miền internet và ký kết chương trình phối hợp năm 2018 với Trung tâm Internet Việt Nam.


Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Internet Việt Nam ký kết chương trình phối hợp năm 2018
Hội nghị đã phổ biến Nghị định số 27.2018/NĐ-CP ngày 1.3.2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72.2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng về quản lý, sử dụng tên miền internet. Trong đó, tập trung hướng dẫn, phổ biến công tác quản lý việc đăng ký và sử dụng tên miền tại Việt Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ...

Tại hội nghị, Sở TTTT và Trung tâm Internet Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2018 gồm 7  nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên internet; bồi dưỡng kiến thức về xu thế và định hướng sử dụng địa chỉ internet IPv6 và IoT (internet of Things); rà soát công tác giữ chỗ bảo vệ tên miền của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thông tin tên miền; thanh tra, kiểm tra trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc tế tại địa bàn; hỗ trợ giải quyết tranh chấp tên miền... 
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu