Kim Thành: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính

THỨ HAI, 13/11/2017 16:06:30

Huyện Kim Thành vừa triển khai việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết THHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những TTHC đã được công bố. Đây là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ chuyển phát nhanh và các dịch vụ gia tăng khác của Bưu điện huyện Kim Thành.

Việc triển khai nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính nhằm tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết TTHC, làm cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
HV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu