Hơn 392 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

THỨ BA, 03/12/2019 10:30:20

Đến nay, toàn huyện Thanh Hà đã vận động được hơn 392 triệu đồng của 120 cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019.

Những đơn vị ủng hộ nhiều là Trung tâm Y tế huyện (hơn 51 triệu đồng), Trường THPT Thanh Hà (hơn 13 triệu đồng), Trường Tiểu học Thanh Hải (gần 10 triệu đồng)... Cuộc vận động lần này nhằm tạo nguồn lực tiếp tục chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo.
HOÀNG QUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu