Đề nghị công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

THỨ HAI, 29/10/2018 09:05:18

Đô thị TP Hải Dương mở rộng đã cơ bản đạt các tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị được công nhận, xếp loại là đô thị loại I.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I”. Ảnh: Thành Chung
Sau phiên khai mạc, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I”.

Tờ trình nêu rõ lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I. Theo đó, TP Hải Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, du lịch, dịch vụ và là thủ phủ của tỉnh; có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; có vị trí quan trọng, nằm trên hành lang kinh tế: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Mặt khác, theo Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, TP Hải Dương cũng đã được xác định là trung tâm cấp vùng về y tế và giáo dục - đào tạo phía đông của vùng Thủ đô Hà Nội, cung cấp các dịch vụ đô thị và công nghiệp (nguồn nhân lực, dịch vụ tiếp vận, hậu cần cảng)...

Trong những năm qua, TP Hải Dương đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư, không gian đô thị được mở rộng, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Với vị thế, tiềm năng và những thành quả đạt được, việc nâng cấp TP lên đô thị loại I là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong giai đoạn hiện nay; tạo thế và lực mới cho thành phố trong xu thế hội nhập, tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện các chỉ đạo, định hướng về xây dựng và phát triển đô thị TP Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020 thì cần thiết phải xây dựng Đề án công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị TP Hải Dương mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị loại I, TP Hải Dương có 37 trong tổng số 59 tiêu chuẩn đã đạt điểm và vượt mức tối đa theo quy định; có 19 trong tổng số 59 tiêu chuẩn đạt điểm ở mức tối thiểu, trung bình; có 3 trong tổng số 59 tiêu chuẩn chưa đạt điểm theo quy định (gồm: tiêu chuẩn mật độ đường giao thông, đất cây xanh toàn đô thị và chợ nông thôn). Với kết quả đánh giá ở trên, TP Hải Dương mở rộng đã đạt các chỉ tiêu của đô thị loại I với tổng số điểm là 90,88/100 điểm, đủ điều kiện đề nghị được công nhận, xếp loại là đô thị loại I (theo quy định đô thị loại I phải đạt từ 75-100 điểm). 

Lộ trình phát triển đô thị và cấp quản lý đô thị được định hướng theo các mốc thời gian như sau:

Năm 2018-2019: Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Giai đoạn 2018-2020: Tập trung phát triển đô thị, khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm, điểm thấp, điểm trung bình, nâng cao chất lượng đô thị.

Giai đoạn 2020-2025: Lập, phê duyệt quy hoạch phân khu các phường; đầu tư xây dựng hoàn thiện, nâng cao chỉ tiêu đô thị loại I.

Giai đoạn 2025-2030: Xây dựng và phát triển bền vững với 5 mục tiêu: Đô thị công thương; Đô thị sống khỏe; Đô thị sáng tạo; Đô thị đẹp thân thiện với con người; Đô thị an toàn, an tâm.

Căn cứ các tiêu chuẩn phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25.5. 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ thực trạng đô thị cũng như triển vọng phát triển, đô thị TP Hải Dương mở rộng đã cơ bản đạt các tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị được công nhận, xếp loại là đô thị loại I, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I” để thực hiện báo cáo trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
TRUNG THU

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu