Chỉ số ICT Index của Hải Dương tăng 7 bậc

THỨ BA, 14/01/2020 19:03:33

​Ngày 14.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin - truyền thông" cho các cá nhân
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TTTT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành cần tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Năm 2019, doanh thu các dịch vụ ngành TTTT ước đạt 15.658 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2018. Chỉ số ICT Index (mức độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông) năm 2019 của Hải Dương xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017. Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2017.

Nhân dịp này, 35 cá nhân công tác trong ngành và ngoài ngành được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp TTTT" của Bộ trưởng TTTT.    
PV
 
 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu