Bình Giang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

THỨ TƯ, 13/06/2018 08:14:47

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính...

Sáng 12.6, UBND huyện Bình Giang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời gian tới, mỗi xã, thị trấn trong huyện sẽ thành lập một Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người dân...

Việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông kết nối các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng nhu cầu chính đáng của công dân.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu