Bảng lương cán bộ, công chức từ ngày 1.7

THỨ TƯ, 12/06/2019 10:47:21

Theo nghị định 38/2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1.7 tới tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.

Từ mức lương cơ sở này, Bộ Nội vụ ra thông tư hướng dẫn cách tính lương theo công thức: Lương công chức từ ngày 1.7 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng.

Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như bảng sau:

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu