18 sở, ngành xây dựng “một cửa” điện tử

THỨ NĂM, 12/07/2018 12:02:48

Trong năm 2018, 18 sở, ngành trên địa bàn tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống “một cửa” điện tử.

6 sở, ngành trên địa bàn tỉnh gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống “một cửa” điện tử theo đề án do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Theo đó, cơ sở dữ liệu của hệ thống này tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Ngoài đầu tư hệ thống phần mềm "một cửa", các sở, ngành sẽ được bổ sung trang thiết bị phục vụ cán bộ chuyên môn gồm máy tính để bàn, máy in và màn hình tivi. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến gần 3 tỷ đồng.

Khi hệ thống đi vào hoạt động sẽ tạo môi trường trao đổi thông tin giữa các đơn vị một cách thuận tiện, nhanh chóng, bảo đảm công tác quản lý, giảm thời gian, công sức trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở chuyên ngành.  

Như vậy trong năm 2018, 18 sở, ngành sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống “một cửa” điện tử. 
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu