1.689 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

THỨ SÁU, 05/01/2018 15:53:38

Năm 2017, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã tổ chức 880 đoàn kiểm tra, thanh tra 9.592 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh.

Kết quả, có 7.903 cơ sở đạt tiêu chuẩn về ATTP (chiếm 82,4%), 1.689 cơ sở vi phạm các quy định ATTP. Các đoàn kiểm tra, thanh tra đã nhắc nhở, cảnh cáo 1.277 cơ sở, xử phạt 412 cơ sở với tổng số tiền 507 triệu đồng, hủy sản phẩm của 92 cơ sở, đóng cửa 4 cơ sở và đình chỉ hoạt động từ 2-3 tháng đối với 2 cơ sở.
HUYỀN TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu