Ưu đãi cho chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

THỨ SÁU, 08/09/2017 09:24:54

Ngày 25.5.2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.7.2017 và bãi bỏ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19.8.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý CCN. Nghị định 68 quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh trong CCN; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN và quản lý nhà nước đối với CCN. Đối tượng áp dụng của nghị định này gồm: các doanh nghiệp, HTX, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong CCN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới quản lý, hoạt động của CCN.

Theo nội dung của nghị định này, thời gian tới, Chính phủ có nhiều ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, phát triển hạ tầng CCN. Theo đó, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng CCN. Theo đó, phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN phục vụ di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị và các CCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN được phê duyệt trong từng giai đoạn.

PV (tổng hợp)
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu