Tiêu chí đánh giá chất lượng trường trung cấp, cao đẳng

THỨ NĂM, 22/06/2017 18:25:27

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


Theo đó, các trường trung cấp và cao đẳng được đánh giá chất lượng qua 9 tiêu chí, gồm: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; hoạt động đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; quản lý tài chính; dịch vụ người học; giám sát, đánh giá chất lượng.

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 1 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở trường đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì ít nhất trong 2 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp và 3 năm liên tục đối với trường cao đẳng.

Trường được đánh giá là đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng được đủ 3 yêu cầu: Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí kiểm định đạt từ 80 điểm trở lên; điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên; điểm đánh giá của các tiêu chí về hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên. Trường không đáp ứng các yêu cầu trên được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24.7.2017.
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu