Bổ sung thêm đối tượng UBND tỉnh quản lý

THỨ BA, 15/09/2020 12:19:43

Từ ngày 25.9, nhóm cán bộ giữ chức danh, chức vụ trong khu vực doanh nghiệp do Nhà nước quản lý sẽ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý.

Theo đó, từ ngày 25.9, nhóm cán bộ giữ chức danh, chức vụ trong khu vực doanh nghiệp do Nhà nước quản lý sẽ thuộc phạm vi áp dụng của quy định trên. Ngoài 16 nhóm đối tượng theo quy định cũ của UBND tỉnh, quy định mới bổ sung nhóm đối tượng gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên tổng công ty hoặc công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty, kiểm soát viên Tổng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện giữ các chức danh: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị tổng công ty hoặc công ty, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc công ty cổ phần mà UBND tỉnh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh góp vốn Nhà nước không quá 50% vốn điều lệ (gọi chung là người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp).

Quy định cũng điều chỉnh, bổ sung một số điểm mới về quyền hạn của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương; ban hành kèm theo 3 phụ lục về từng chức danh, nhóm chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở quản lý.

Quy định gồm 3 chương, 15 điều, rút ngắn 23 điều so với quy định cùng nội dung có hiệu lực từ năm 2006.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu