Gọi điện quảng cáo sau 5 giờ chiều, bị phạt đến 30 triệu đồng

THỨ NĂM, 27/08/2020 09:03:50

Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 1 số điện thoại, 3 thư điện tử quảng cáo tới 1 địa chỉ thư điện tử, 1 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

Bên cạnh đó, chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 7- 22 giờ mỗi ngày, gọi điện quảng cáo từ 8-17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

Cụ thể, phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ; gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 8 - 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng. Đặc biệt, phạt đến 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10.2020, sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu