3 loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

THỨ BA, 19/02/2019 11:01:21

Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

Theo đó, các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ gồm: Công ty niêm yết; doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con; doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp này có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định để thực hiện kiểm toán nội bộ.

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu: Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán; có thời gian từ 5 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc 3 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 3 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra; chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không trong thời gian bị thi hành án kỷ luật; có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.4.2019.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu