Tính phạt chậm nộp thuế như thế nào?

THỨ NĂM, 02/11/2017 05:05:00

Hỏi: Năm 2016, công ty tôi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 180 triệu đồng. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế phải nộp là 220 triệu đồng.

Đến ngày 6.5.2017, công ty đã nộp số tiền còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Như vậy, công ty tôi bị xử phạt chậm nộp như thế nào (công ty có năm tài chính trùng với năm dương lịch)?
 
NGUYỄN THỊ HẰNG (Thanh Hà)

Trả lời: Số thuế công ty bạn phải nộp tăng thêm so với số tạm nộp: 220 - 180 = 40 triệu đồng.
20% của số phải nộp theo quyết toán là: 220 x 20% = 44 triệu đồng.
Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 40 - 44 = - 4 triệu đồng.
Như vậy, số tạm nộp theo quý thấp hơn số phải nộp theo quyết toán dưới 20% nên doanh nghiệp phải nộp 40 triệu đồng còn thiếu và bị tính tiền chậm nộp từ ngày 1.4.2017 đến ngày 6.5.2017 mức 0,03%/ngày.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu