Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tứ Kỳ bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

THỨ NĂM, 25/10/2018 10:15:37

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Quảng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tứ Kỳ bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Quảng đã kê khai không trung thực lý lịch của bản thân về ngày, tháng, năm sinh và trình độ cấp 3 bổ túc trong hồ sơ lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng bằng cấp 3 bổ túc không hợp pháp để học tập nâng cao trình độ, bầu cử, bổ nhiệm vào các chức vụ cán bộ lãnh đạo. Hành vi trên đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 7; điểm a, khoản 2, điều 22, Quy định số 102 ngày 15.1.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

UBND huyện Tứ Kỳ cũng đang tiến hành các bước trong quy trình kỷ luật công chức đối với ông Nguyễn Hồng Quảng.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu