Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết các thủ tục qua thư

THỨ BA, 23/02/2021 20:38:18

Hiện tại, 100% kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian cách ly xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ ngày 17.2, trung bình mỗi ngày trung tâm trả khoảng 100 kết quả.

Trung tâm hiện chỉ bố trí lực lượng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm Xã hội. 

Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm đã chuyển toàn bộ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu