TP Hải Dương thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo hình thức trực tuyến

THỨ BẢY, 17/10/2020 15:30:16

TP Hải Dương thí điểm tiếp nhận, giải quyết 91 thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến các mức độ 3 và 4.

UBND TP Hải Dương và UBND các phường Quang Trung, Tứ Minh thực hiện 77 thủ tục hành chính (TTHC) trong 17 nhóm TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 14 TTHC thuộc 4 nhóm thẩm quyền ở cấp xã theo hình thức dịch vụ công trực tuyến các mức độ 3 và 4 từ ngày 15.10. Hoạt động thí điểm này nhằm tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường internet.

Người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố, trực tuyến qua hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (https://dichvucong.haiduong.gov.vn).

TP Hải Dương đã thông báo, niêm yết công khai danh mục các TTHC và hướng dẫn người dân tham khảo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương; giao UBND các phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện các TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu