Tòa án Nhân dân tỉnh bổ nhiệm 23 hòa giải viên

THỨ NĂM, 08/04/2021 11:42:58

Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh còn thiếu 16 hòa giải viên. Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn hòa giải viên.


 Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các hòa giải viên

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã bổ nhiệm 23 hòa giải viên tại tòa án hai cấp.

TAND tỉnh và các TAND ở TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn mỗi nơi có 3 hòa giải viên. TAND các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Nam Sách, mỗi nơi có 2 hòa giải viên. TAND các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành, mỗi nơi có 1 hòa giải viên. Riêng TAND các huyện Thanh Miện, Thanh Hà chưa bố trí được hòa giải viên. 

Các hòa giải viên phần lớn là cán bộ của ngành TAND, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và những người khác đều có trình độ, kinh nghiệm về hòa giải. 
 

DT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu