Thực hiện nghiêm kế hoạch xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

THỨ SÁU, 12/01/2018 19:15:11

Đồng chí Vũ Văn Sơn yêu cầu các huyện ủy không xây dựng được kế hoạch thực hiện việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phải kiểm điểm sâu sắc...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Sáng 12.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) "Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương" tỉnh sơ kết công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Việt Cường,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cán bộ Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảngdự hội nghị.

BCĐ "Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương" được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập từ tháng 11.2016. BCĐ tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, ban hành kế hoạch xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2017-2022. Chỉ đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch. Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tăng cường thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở. Quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng phù hợp với tình hình, điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…Nhờ đó, đến hết tháng 12.2017, toàn tỉnh đã thành lập mới được 15 chi bộ với 104 đảng viên; 52 công đoàn cơ sở với 13.870 đoàn viên; 2 đoàn cơ sở với trên 200 đoàn viên; 1 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên với 34 hội viên.

Trong năm 2018, BCĐ tỉnh đặt mục tiêu mỗi Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành lập ít nhất 1 tổ chức đảng, 1 tổ chức công đoàn và 1 tổ chức đoàn thanh niên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Riêng với các địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017, mỗi đơn vị chỉ đạo thành lập ít nhất 2tổ chức đảng, 2 tổ chức công đoàn và 2 tổ chức đoàn thanh niên. Liên đoàn Lao động tỉnhchỉ đạo thành lập từ 25-30 tổ chức công đoàn. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo thành lập 10-20 tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một sốhạn chế. Đó là, còn 5 trong tổng số 13 huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đoàn thể tỉnh chưa xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy. Toàn tỉnh chưa đạt kế hoạch về thành lập tổ chức đảng (kế hoạch thành lập từ 20-30 tổ chức đảng). Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa đánh giá rõ việc củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt các cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy không xây dựng được kế hoạch thực hiện việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phải kiểm điểm sâu sắc, làm rõ các khó khăn chủ quan và khách quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với các giải pháp BCĐ "Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương" đề ra trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải coi việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. Bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch của BCĐ tỉnh. Có thể đặt tiêu chí cụ thể, với những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên với 50-100 đoàn viên trở lên thì phải xem xét, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng để thành lập tổ chức cơ sở đảng. Xem xét, hướng dẫn chế độ sinh hoạt phù hợp với các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất chế độ cho tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đề nghị Trung ương, tỉnh có quy định cụ thể về tuổi kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp; hướng dẫn về việc kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp có 2 quốc tịch; xác định lý lịch thân nhân ngoài nước đối với người xin vào đảng. Tỉnh cần mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên ở các chi bộ trong doanh nghiệp...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh do có thành tích xuất sắc trong việc thành lập tổ chức đảng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
HẠNH DUYÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu