Tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

THỨ TƯ, 11/07/2018 17:18:12

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2011-2016) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,
Kính thưa các vị đại biểu HĐND, các đồng chí tham dự kỳ họp,
Thưa toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh.


Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình của kỳ họp thứ 6, với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bàn và thông qua 14 Nghị quyết, trong đó, có một số nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh về: hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng; hỗ trợ các đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ mô hình giảm nghèo và công tác quản lý giảm nghèo cấp xã; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và đảm bảo an sinh xã hội... Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 9,04%, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 51% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt trên 54%, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng gần 4%. Sản xuất công nghiệp tăng 13%; lĩnh vực xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng trên 8%. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, đã thu hút được 330 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 54,3% so với cùng kỳ 2017; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực. (đến nay, bình quân mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí, có 150/226 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,4%).

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được các địa phương quan tâm đạt kết quả khá. Công tác khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 3 tuyến; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Hoạt động khoa học-công nghệ, văn hoá - thể thao, thông tin-truyền thông được duy trì, ổn định và phát triển. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Thực hiện tốt các các chính sách an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường; hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được củng cố, xây dựng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực còn chậm chuyển biến. Cải cách hành chính tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Công tác thu hút đầu tư còn nhiều bất cập, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Phát triển dịch vụ chưa có bước đột phá. 

Một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa đạt thấp so với dự toán. Tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án chậm, đặc biệt là một số dự án trọng điểm của tỉnh và một số dự án mới. Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế, tình trạng vi phạm Luật đất đai còn nhiều. Việc khai thác khoáng sản chưa được quản lý chặt chẽ. Tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình trạng khiếu kiện đông người có việc còn kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. 

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2018, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -2020). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực sự quyết liệt, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, UBND tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà roát các nghị quyết, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; đề ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018 có thêm 30 xã và 01 đơn vị  cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung xây dựng một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của các dự án, công trình trọng điểm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư lớn tiếp cận, lập và triển khai dự án mới trên địa bàn tỉnh nhằm tạo dựng và nâng cao vị thế của Hải Dương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, trước hết là chấn chỉnh việc khai thác thác trái phép cát, sỏi lòng sông, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Hai  là, triển khai quyết liệt các giải pháp cụ thể trong nhiệm vụ thu ngân sách; bảo đảm thu đúng, thu đủ, công bằng trong các khu vực sản xuất và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2018. Thực hiện điều hành ngân sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Tăng cường các biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính.

Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, xử lý chất thải y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, quảng bá, xúc tiến du lịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật về lao động của các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. 

Bốn là, Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các điều kiện để  nâng cấp thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I; Thị xã Chí Linh được công nhận là thành phố; huyện Kinh Môn được công nhận là thị xã. Thực hiện sắp xếp, điều chỉnh thôn, khu dân cư; các xã, phường, thị trấn theo tiêu chí quy định; đồng thời sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với việc tinh giản biên chế; tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan theo quy định. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nhất là trong các khu, cụm công nghiệp và địa bàn nông thôn. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm về trật tự xã hội, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Kính thưa các vị đại biểu, 
Thưa toàn thể nhân dân!


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thủ trưởng sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung cử tri và nhân dân quan tâm như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; vấn đề môi trường; an ninh trật tự và một số vấn đề bức xúc khác được dư luận, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương sớm đề ra các giải pháp hữu hiệu, những biện pháp cụ thể để thực hiện những cam kết, lời hứa của mình trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, 
Thưa toàn thể nhân dân !


Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng đã làm tròn nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm tham gia, đóng góp ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Kỳ họp đã thông qua 14 Nghị quyết rất quan trọng. Sau kỳ họp, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, đề nghị các vị đại biểu tích cực, chủ động trong việc giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các giải pháp điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính chúc các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. 

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể nhân dân !


Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; với sự quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng với sự ủng hộ và tham gia của nhân dân, chúng ta sẽ triển khai tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết HĐND tỉnh đã quyết nghị tại kỳ họp này, làm tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra để sớm xây dựng tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI. 

Xin trân trọng cảm ơn!
---------
Tiêu đề do báo điện tử Hải Dương đặt

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu