Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền

THỨ BA, 10/04/2018 22:03:51

Chiều 10.4, Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2018 - 2021 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2018.

Các đồng  chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Đặng Việt Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2018 – 2021
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt chương trình; quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh cần trao đổi, thống nhất giải quyết; các bên bám sát nội dung ký kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công của từng cơ quan, đóng góp hiệu quả vào kết quả thực hiện chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp gồm 8 nội dung, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đó là tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng kết, sơ kết thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2021 theo Nghị quyết của Chính phủ về cải cách chế độ công vụ; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, những bức xúc của nhân dân để tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến  trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đồng chí Nguyễn Dương Thái Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Với chủ đề “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ ban hành tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; phối hợp tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp, triển khai, thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện công tác dân vận chính quyền; phối hợp tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp...
HÀ VY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu