Kiên quyết xử lý việc sử dụng trụ sở làm việc không đúng quy định

THỨ TƯ, 13/06/2018 07:11:52

Gắn việc phân cấp quản lý tài sản công với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận buổi giám sát
Chiều 12.6, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh giám sát trực tiếp UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn; gắn việc phân cấp quản lý tài sản công với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc. Tổng hợp rà soát, thống kê lại chính xác việc quản lý, sử dụng trụ sở. Tăng cường kiểm tra, rà soát cơ sở nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Kiên quyết xử lý, đề nghị thu hồi, điều chuyển đối với các trường hợp dôi dư, sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy định. Quan tâm, bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp trụ sở một số cơ quan, đơn vị đã xuống cấp. Việc đầu tư, xây mới trụ sở, cải tạo trụ sở phải được thực hiện theo đúng quy định về định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức không thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo HĐND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí yêu cầu các ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tập hợp, tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát để hoàn chỉnh báo cáo; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Sớm tổ chức tổng kiểm tra lại tình hình sử dụng nhà, đất của các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh, bố trí lại cho phù hợp...

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 10.6.2018, sở mới nhận được báo cáo của 20 trong tổng số 43 đơn vị đầu mối về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trong số 428 đơn vị trực thuộc đã báo cáo chi tiết có 64 đơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Hầu hết các đơn vị có sử dụng trụ sở, nhà đất được giao cho thuê hoặc liên doanh, liên kết đều chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu