Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp phải phù hợp với từng đối tượng

THỨ NĂM, 05/12/2019 17:37:10

Ngày 5.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; Kế hoạch biên chế công chức trong tổ chức Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính Nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính... Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá đầu tư công năm 2019 đạt hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra. Nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, nhất là chậm giải phóng mặt bằng. Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo bố trí ngân sách để tiếp tục thực hiện, triển khai đầu tư các dự án, công trình trong kế hoạch; quyết toán các công trình đã hoàn thành và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Cơ bản nhất trí với Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, cập nhật giá đất tại những tuyến đường mới hoàn thành; tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện bảng giá đất sát thực tế.

Cơ bản nhất trí với Kế hoạch biên chế công chức trong tổ chức Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính Nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần làm tốt việc tinh giản biên chế theo đúng quy định. Việc sắp xếp biên chế phải đúng vị trí việc làm, điều chỉnh biên chế giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần sát thực tế, phát huy hiệu quả. Việc xây dựng phương án sắp xếp lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP dôi dư phải hoàn thành trước tháng 6.2020. Nhất trí đề xuất hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý mức hỗ trợ phải phù hợp với từng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các ngành tiếp tục khắc phục hạn chế, làm tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Phối hợp nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung làm tốt công tác tuyển quân, phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hoạt động khai thác cát trái phép...

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí chủ trương đầu tư Đề án chính quyền điện tử và đô thị thông minh; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu