Đảng bộ Thanh Miện: 90,7% số cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

THỨ BA, 09/01/2018 10:01:50

Để có được kết quả này, các cấp ủy đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí thi đua ở cơ sở ...

Năm 2017, Đảng bộ huyện Thanh Miện có 39/43 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), chiếm 90,7%, tăng 14% so với năm 2016; các TCCS đảng còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 7 TCCS đảng TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng; 8 TCCS đảng đề nghị Huyện ủy tặng giấy khen.

Để có được kết quả này, các cấp ủy đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí thi đua ở cơ sở; kịp thời phát hiện, giúp đỡ các cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu