Góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng

THỨ BA, 09/10/2018 07:10:50

Từ "Tổ kiểm" được hình thành cuối thập kỷ 40 thế kỷ trước, qua các thời kỳ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Dương luôn vững vàng, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy luôn tích cực tham mưu, lựa chọn những lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm để tập trung kiểm tra, giám sát
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát 

Từ 1-2 đồng chí giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, đến nay, ngành kiểm tra Đảng thành phố đã có hơn 200 cán bộ kiểm tra chuyên trách và kiêm chức. Với tinh thần không ngừng đổi mới phương pháp công tác; kiên quyết, nghiêm minh trong xử lý tổ chức đảng và đảng viên sai phạm, những năm qua chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của UBKT các cấp thuộc Thành ủy ngày càng nâng cao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

UBKT Thành ủy luôn tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch KTGS hằng năm của cấp ủy và UBKT phù hợp với thực tiễn. Trong đó đã chú ý lựa chọn những lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm để tập trung KTGS. Phương pháp KTGS được đổi mới theo hướng linh hoạt, vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức KTGS như kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ; kiểm tra trực tiếp, gián tiếp; giám sát chuyên đề theo kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên. Việc giám sát thường xuyên được thực hiện thông qua các kỳ họp, giao ban, sơ kết, tổng kết… của Thành ủy và phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. 

Chỉ riêng trong năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã 95 lần nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể... Trên 20 đảng ủy, chi bộ và người đứng đầu được KTGS về trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Hằng năm, cấp ủy và tổ chức đảng KTGS hàng trăm chi bộ trực thuộc và đảng viên về các nội dung: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành quy chế làm việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

UBKT các cấp đồng thời tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân nắm bắt tình hình, đặc biệt các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, tiềm ẩn gây bức xúc; phối hợp qua nhiều kênh khác nhau để nắm tình hình, chủ động phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố có kế hoạch, biện pháp tháo gỡ, giải quyết.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhiều năm qua, 100% số cán bộ của cơ quan UBKT và UBKT Thành ủy xếp loại lao động tiên tiến và xuất sắc, nhiều đồng chí được Tỉnh ủy tặng bằng khen, UBKT Tỉnh ủy và Thành ủy, UBND thành phố tặng giấy khen.

Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên

Xác định thực hiện nhiệm vụ KTGS theo điều 32 Điều lệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, UBKT Thành ủy luôn bảo đảm duy trì nền nếp, đạt 100% số chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy và UBKT các cấp của thành phố đã KTGS hơn 1.000 lượt tổ chức đảng và 654 đảng viên; kiểm tra 220lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ KTGS; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên và 5 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 45 đảng viên. Riêng UBKT Thành ủy giám sát theo chuyên đề 8 tổ chức đảng về việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ  2015 - 2020; giám sát 1 ủy viên cùng cấp và 8đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện các chủ trương, giải pháp “đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật của Đảng” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã KTGS 400 lượt tổ chức đảng, 248 đảng viên; kiểm tra 291 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ KTGS; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 đảng viên (bằng 84% cả nhiệm kỳ 2010 - 2015) và 5 tổ chức đảng (bằng cả nhiệm kỳ 2010 - 2015); kỷ luật 32 đảng viên (bằng 71% nhiệm kỳ 2010 - 2015)... 

Với những đóng góp tích cực trong công tác KTGS, từ năm 2010 đến nay, UBKT Thành ủy 7 lần được Tỉnh ủy tặng bằng khen, 3 lần được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.
THU MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu