10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW: Gần 18.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

THỨ TƯ, 23/05/2018 07:40:47

10 năm qua, các cấp bộ đoàn đã phối hợp dạy nghề cho gần 290.000 thanh niên, đảm nhận 6.000 công trình, phần việc thanh niên...


Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Sáng 22.5, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu làm việc với Tỉnh đoàn về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". 

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW tới các đoàn viên thanh niên; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác", Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Đề án: "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013-2017", chương trình "Tô thắm màu cờ Tổ quốc" giai đoạn 2013-2017... Trong 10 năm qua, các cấp bộ đoàn đã phối hợp dạy nghề cho gần 290.000 thanh niên, đảm nhận 6.000 công trình, phần việc thanh niên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương. 10 năm qua, đã có 17.931 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Toàn tỉnh có 343 cán bộ đoàn được luân chuyển sang công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền; 523 trong tổng số 629 bí thư đoàn cơ sở tham gia cấp ủy. Nhiều đồng chí cán bộ đoàn được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo...

Tỉnh đoàn đề nghị Trung ương Đoàn có chính sách cụ thể, phù hợp với thanh niên nông thôn; tổ chức nhiều sân chơi cho đoàn viên thanh niên; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ở nông thôn. Quan tâm chế độ cho cán bộ đoàn. Triển khai nhiều biện pháp cụ thể để thanh niên tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trung ương Đoàn TNCS phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có những biện pháp hỗ trợ các cấp bộ đoàn tiếp cận doanh nghiệp; xây dựng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp bộ đoàn ở Hải Dương trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và tiếp thu các kiến nghị để báo cáo cấp trên có biện pháp giải quyết phù hợp trong thời gian tới. 
MINH NGUYỆT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu