Các dự án cấp xã có tỷ lệ giải ngân cao nhất

THỨ NĂM, 19/10/2017 09:08:00

Theo Sở Tài chính, đến hết tháng 9.2017, toàn tỉnh giải ngân trên 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 76% kế hoạch vốn thanh toán giao.

Trong đó, các dự án cấp xã quản lý có tỷ lệ giải ngân cao nhất (đạt hơn 88%); dự án cấp huyện quản lý giải ngân đạt hơn 75%. Vốn do tỉnh quản lý giải ngân hơn 64% và vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân gần 68%.

Hiện nay, việc giải ngân vốn đầu tư của một số dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc thực hiện các dự án chuyển tiếp và khởi công mới còn chậm. Nguyên nhân do một số chủ đầu tư còn lúng túng trong thực hiện các thủ tục đầu tư. Nhiều dự án đã hoàn thành từ năm 2016 nhưng đến nay chưa lập và nộp hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Nhiều dự án cấp huyện, cấp xã được bố trí từ nguồn thu sử dụng đất là chủ yếu nhưng việc đấu giá gặp nhiều khó khăn...
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu