• Sang cát cho mẹ

  2 tháng trước

  Sang cát cho mẹ

  Nhà ông Khang tối nay tổ chức họp gia đình để bàn về việc sang cát cho mẹ ông, bà cụ đã mất được 5 năm.

 • Minh Tân: Người dân ủng hộ hỏa táng

  4 tháng trước

  Minh Tân: Người dân ủng hộ hỏa táng

  Thị trấn Minh Tân là điểm sáng của huyện Kinh Môn trong thực hiện văn minh việc tang, nhất là sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.

 • Chuyển biến tích cực từ chính sách hỗ trợ tiền hỏa táng

  5 tháng trước

  Chuyển biến tích cực từ chính sách hỗ trợ tiền hỏa táng

  Từ khi tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí hỏa táng, việc vận động người dân áp dụng hình thức này ở nhiều địa phương đã thuận lợi hơn nhiều so với trước.

 • Hiểu đúng về chữ hiếu

  1 năm trước

  Hiểu đúng về chữ hiếu

  Nhân chuyến về thăm quê, ông Hải được tin cụ Phong, một cụ ông trong họ đã ngoài chín chục tuổi ốm mệt khó qua khỏi, con cháu đã lo bàn hậu sự.

 • Làm gì để việc hỗ trợ hỏa táng phát huy hiệu quả?

  1 năm trước

  Làm gì để việc hỗ trợ hỏa táng phát huy hiệu quả?

  Quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh vừa được Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI biểu quyết thông qua.

 • Quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng

  1 năm trước

  Quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng

  Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5.4.2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng.

 • Ông Tồ quyết đúng

  1 năm trước

  Ông Tồ quyết đúng

  Bà lão mới qua đời lúc nửa đêm, thế mà sáng ra, cả làng đã biết. Bà con đến thăm viếng rất đông.