Tỷ lệ thi hành án về tiền tăng 

THỨ NĂM, 02/07/2020 19:31:46

6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã giải quyết 3.873 việc và hơn 81,5 tỷ đồng, giảm 67 việc, tăng 16,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Sáng 2.7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) về kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2020. 

6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS trong tỉnh đã giải quyết 3.873 việc và hơn 81,5 tỷ đồng, giảm 67 việc, tăng 16,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 65,32%,  giảm 2,19%;  tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 26,33 %,  tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh đã nêu một số vướng mắc trong tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, nhất là xác minh tài sản kê biên; điều kiện cơ sở vật chất của một số cơ quan THADS còn gặp khó khăn. Cục THADS tỉnh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc biệt là kho vật chứng cho các cơ quan THADS trong tỉnh.

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả Cục THADS tỉnh và các chi cục trực thuộc đạt được trong bối cảnh các tranh chấp dân sự, vụ án kinh doanh thương mại diễn biến phức tạp. Đoàn giám sát đề nghị Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh chính trị của địa phương...

HN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu