Giá thuê diện tích bán hàng tại các chợ

THỨ TƯ, 04/07/2018 10:59:25

 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND "Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

Đối với các chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước gồm: Thanh Bình, Đông Ngô Quyền, Chợ Con (TP Hải Dương) có giá thuê từ 6.000 - 77.000 đồng/m2/tháng, tùy theo vị trí chỗ ngồi. Đối với chợ Cuối (Gia Lộc), nếu thuê 1 năm trả tiền 1 lần có giá từ 175.000- 280.000 đồng/m2, thuê 3 năm trả tiền 1 lần từ 700.000-1.540.000 đồng/m2, thuê 45 năm trả tiền 1 lần từ 3.517.000-5.880.000 đồng/m2. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại trên địa bàn.

Đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách gồm: Hải Tân (TP Hải Dương), Đọ (Ninh Giang), Phủ (Bình Giang), Thông, Neo (Thanh Miện), Phúc Thành, trung tâm thương mại Hiệp Sơn (Kinh Môn) có giá dịch vụ từ 10.000-70.000 đồng/m2/tháng; các điểm kinh doanh không cố định có giá từ 10.000-450.000 đồng/lượt. Các đơn vị cung ứng dịch vụ căn cứ mức giá tối đa quy định tại đây để quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp, nhưng không vượt quá mức tối đa do UBND tỉnh quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018.    

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu