Công chức sẽ được đánh giá về tinh thần hợp tác với đồng nghiệp

THỨ TƯ, 31/01/2018 10:30:32

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành khóa bồi dưỡng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đó sẽ tổ chức đánh giá về hiệu quả sau bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, đánh giá về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; kỹ năng giải quyết vấn đề; tính chủ động, tích cực và trách nhiệm trong công việc; tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

Sau 6 tháng từ khi khóa bồi dưỡng kết thúc, phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi qua đường công văn, email đến cán bộ, công chức, viên chức và thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2018.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu