Xã Chi Lăng Nam xây dựng nông thôn mới nâng cao chậm nhất tỉnh

THỨ HAI, 12/08/2019 11:27:49

Hiện xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) xây dựng NTM nâng cao chậm nhất trong 25 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Xã Chi Lăng Nam mới đạt 8 tiêu chí nông thôn mới nâng cao
Chi Lăng Nam mới đạt được 8 trong tổng số 18 tiêu chí. Địa phương này còn thiếu các tiêu chí cần nguồn vốn lớn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Các xã còn lại đạt trung bình từ 13-14 tiêu chí.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề nghị các cấp, ngành tạo điều kiện hỗ trợ, giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng; chính quyền xã có giải pháp tháo gỡ khó khăn để về đích đúng hẹn. 
MN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu