Xã Cao An: Tự đánh giá hoàn thành nông thôn mới nâng cao

THỨ BA, 20/08/2019 12:34:54

Xã Cao An tự đánh giá hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao


Huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành 6 tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở tất cả các xã
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, đến nay, toàn huyện đã đạt 205 trong tổng số 306 lượt tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 12,05 tiêu chí. Tất cả các xã trong huyện đã đạt chuẩn 6 tiêu chí là quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động có việc làm. Xã Cao An tự đánh giá hoàn thành 18/18 tiêu chí NTM nâng cao; 2 xã Đức Chính, Cẩm Sơn đạt 17 tiêu chí; 4 xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Văn, Cẩm Định đạt từ 14-16 tiêu chí.

Huyện phấn đấu đến năm 2020 có từ 3-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 1 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu.
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu