Nam Sách hỗ trợ mỗi cơ sở 40 triệu đồng cho người tiêu hủy lợn

THỨ HAI, 17/06/2019 07:35:34

Đến nay, huyện Nam Sách đã cấp cho mỗi xã, thị trấn 40 triệu đồng hỗ trợ người làm công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Nam Sách
Cùng với nguồn ngân sách của cấp xã, số tiền hỗ trợ người làm công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP của huyện khoảng 2 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ gần 28 tỷ đồng cho người chăn nuôi ở huyện Nam Sách bị thiệt hại do bệnh DTLCP. Các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP đến ngày 6.5 sẽ được nhận 50% kinh phí hỗ trợ. Hiện Nam Sách đang cùng các xã, thị trấn rà soát danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có lợn bị tiêu hủy. Số lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP sau ngày 6.5 sẽ tiếp tục được thống kê để đề xuất cơ chế hỗ trợ.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu