3 đơn vị xây dựng nông thôn mới được hỗ trợ 10 tỷ đồng

THỨ SÁU, 25/09/2020 13:50:57

Các xã được hỗ trợ gồm Chí Minh (Tứ Kỳ), Hồng Phong (Thanh Miện) và HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (Cẩm Giàng).

UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 10 tỷ đồng kinh phí dự phòng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 để hỗ trợ các xã Chí Minh (Tứ Kỳ), Hồng Phong (Thanh Miện) và HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (Cẩm Giàng). Chí Minh và Hồng Phong là 2 địa phương khó khăn sau sáp nhập, mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn. HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính được hỗ trợ 6 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, kênh tưới cho vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung vùng đồng ngoài xã Đức Chính.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được hỗ trợ vốn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành công trình, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Định kỳ hằng tháng, các đơn vị lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo.

LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu