Trồng rừng thay thế khi triển khai dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng

THỨ SÁU, 03/07/2020 08:38:31

Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh do Công ty TNHH Tuấn Mạnh HD làm chủ đầu tư tại khu dân cư Tường, phường Văn An (Chí Linh) với tổng diện tích 9,0412 ha.


Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Ngày 2.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với tờ trình của Sở NN-PTNT và đề nghị sở nghiên cứu phương án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhằm bảo đảm diện tích rừng sản xuất của tỉnh. Sở cần phối hợp với các ngành liên quan khảo sát thực địa, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư, khả năng triển khai dự án để tránh lãng phí đất rừng.

Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh do Công ty TNHH Tuấn Mạnh HD làm chủ đầu tư tại khu dân cư Tường, phường Văn An (Chí Linh) với tổng diện tích 9,0412 ha, trong đó có 8,7706 ha rừng sản xuất. Để thực hiện dự án, tỉnh quyết định chuyển 8,7706 ha rừng sản xuất sang mục đích khác. Việc chuyển đổi này phù hợp với phân bổ sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 của tỉnh.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu