Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng cao nhất

THỨ NĂM, 02/07/2020 17:06:35

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều yếu tố bất lợi nhưng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn tăng cao nhất trong nhóm ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 10.975 tỷ đồng, bằng 58,8% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hình thức cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết. Tiếp tục phát triển nhà màng, nhà lưới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa...

LÃ VỌNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu