Huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ HAI, 22/11/2021 15:52:09

Ngày 22.11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định công nhận huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các công trình giao thông trên địa bàn huyện Thanh Hà được quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng

Theo quyết định, UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thanh Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2011-2020, huyện Thanh Hà đã huy động hơn 1.645 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Địa phương đã hỗ trợ xây 422 ngôi nhà, sửa chữa 223 ngôi nhà cho người có công, gia đình chính sách; hỗ trợ xây 122 nhà cho các hộ nghèo với kinh phí 610 triệu đồng. Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ có nhà ở nông thôn chuẩn theo quy định đạt 96,58%. Các công trình giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng.

Toàn huyện đã hình thành 29 vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích 448 ha và các vùng chuyên canh cây ăn quả có năng suất, giá trị cao như vải, bưởi, chuối, ổi... Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 54,1 triệu đồng, tăng 37,7 triệu đồng so với năm 2011.

Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" cùng với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới được tổ chức thực hiện sâu rộng tạo chuyển biến tích cực, qua đó khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp mới trong xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, huyện đã phát động được 5 đợt thi đua xây dựng nông thôn mới với trên 10.000 lượt người tham gia. 

MINH NGUYỆT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu